Świąteczne spotkanie

Przedstawiciele skoczowskiego biznesu, na spotkaniu świątecznym w Urzędzie Miejskim w Skoczowie.