Spotkanie Polaków i Ukraińców przy wigilijnym stole.