Rozmowa z mł. insp. Piotrem Kucią, z-cą śląskiego komendanta wojewódzkiego policji.