Święto w bielskim batalionie

15 października świętował 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy.