Święty strącony z cokołu

Najpierw był huk, a potem postać świętego zaczęła się chwiać....