Kojejny element systemu gospodarki odpadami - transport. W Bielsku za przewóz nieczystości do składowiska odpowiada firma SUEZ.