Trucicielom mówimy stanowcze nie!

Wszystko wskazuje na to, że znaleziono nareszcie przepis prawny, który położy kres bezkarnemu spalaniu w piecach różnorakich, szkodliwych dla zdrowia odpadów i śmieci.