Podsumowanie projektu Asystentów Turystycznych Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier”