Tydzień z ewangelią

W czwartek 28 lutego 2008 w Domu Żołnierza odbył się spektakl przygotowany przez uczniów oraz koncert.