Pomimo trudnej pogody (nawet padało), setki mieszkańców przybyły na rynek.