Ulica pocztowa

Na rzece Białej zamknięty został most, wiele ulic jest wyłączonych z ruchu, m.in. ul. Pocztowa.