Umowa na lepsze

Podpisano umowę dotyczącą poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej w niektórych dzielnicach Bielska-Białej