Uśmiech dziecka

700 dzieci – głównie ze szkól specjalnych i integracyjnych - z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny i Żywca wzięło udział w festynie „O uśmiech dziecka” zorganizowanym przez Kolegium Nauczycielskie na stadionie Rekord w Cygańskim Lesie. Festyn jest formą podziękowania Kolegium dla szkół, w których studenci bielskiej uczelni odbywają praktyki.