W walce o godne życie na starość.

Państwo Pańczyk walczą z ZGM o lepsze mieszkanie. Obecne mieszkanie nie posiada bieżącej wody, gazu a tynk sypie się na głowę.