Wyzwolenia 48

Likwidator FSM WWR sprzedał blok razem z mieszkańcami. Nowy właściciel dba o swój interes i chce doprowadzić do wyprowadzenia się lokatorów.  Wcześniej doprowadził do odcięcia dopływu prądu i wody.
Życie w tych warunkach było nie do zniesienia. Wiadomo, że sprawy nie da się załatwić polubownie, a mieszkańcy jedyną nadzieję widzą w UM.