We wnętrzach przyszłej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH w kampusie akademickim na Błoniach trwają prace wykończeniowe.