Zakończenie roku szkolnego

Maturzyści Wyspiańskiego otrzymują świadectwa ukończenia roku szkolnego.