"Zatrzymać smog. Wyzwania i rozwiązania dla Polski" – taki był temat konferencji, która odbyła się w marcu 2018 r. w Ustroniu. Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca i Uzdrowisko Ustroń – organizator konferencji - ma jeden ważny cel. Doprowadzenie do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy.