Zima

Zima jednak jest, ale ponad 500 m. npm. Szyndzielnia, Klimczok, Rysianka, Bielsko - Biała.