Zlot staruszków

Zabytkowe samochody, a każdy jakby dopiero co wyjechał z fabryki.