Mieszkańcy Rzyk, turyści, przyrodnicy, gospodarze, sprzeciwiaja się rozbudowie infrastruktury przeznaczonej do uprawiania narciarstwa zjazdowego i innych "zimowych atrakcji", w rejonie Beskidu Małego, przy granicy z rezerwatem przyrody Madohora i obszarem Natura 2000.