Zwiedzanie placu budowy nowej strażnicy

Odwiedziliśmy plac budowy nowego budynku Straży Pożarnej w Bielsko-Białej