Życzenia świąteczne

Prezydent Bielska Białej, Komendant Straży Pożarnej, Komendant Policji, Dowódca Batalionu Desantowo Szturmowego i Rektor ATH składają życzenia świąteczne.