Od końca października w Bielsku-Białej służby ochrony środowiska odnotowują znaczne przekroczenia norm jakości powietrza. Wczoraj dopuszczalne wartości stężenia pyłu zawieszonego zostały przekroczone niemal trzykrotnie. Tymczasem sezon grzewczy dopiero się rozpoczyna.

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach uzyskanych ze stacji pomiarowej przy ul. Kossak-Szczuckiej w Bielsku-Białej, w ostatnich dniach wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na stacjach tła miejskiego. Wartość pomiaru wyniosła wczoraj 136 µg/m3, przy normie na poziomie 50 µg/m3. W minionym tygodniu dopuszczalne wartości były przekraczane regularnie.

Pył zawieszony ma bardzo negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary z łatwością może przedostawać się do płuc, powodując zatrucie, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę (więcej o tym problemie pisaliśmy w artykule Trują nas głównie kopciuchy).

bak