Nowy łącznik będzie mieć ponad 400 metrów i rozpocznie się przed wlotem do tzw. zielonego tunelu. Jednokierunkowa droga połączy al. Gen. Andersa z Piastowską, odciążając wąskie i strome ulice Sobieskiego i Emilii Plater. Jeśli ogłoszona właśnie procedura przetargowa pójdzie sprawnie, to prace przy budowie nowej ulicy w rejonie węzła Hulanka rozpoczną się wiosną i potrwają cztery miesiące. MZD szacuje, że inwestycja pochłonie nawet 3,8 mln zł.

W ostatnich dniach minęło pięć lat odkąd radny Dariusz Michasiów złożył interpelację w sprawie budowy łącznika al. Gen. Andersa z ul. Piastowską. Z powodu braku wspomnianego połączenia drogowego - pisał radny na początku 2015 roku - najbardziej cierpią mieszkańcy Starego Bielska, którzy zmagają się z dużym natężeniem ruchu pojazdów.

Nie mają bezpośredniego połączenia

Po pięciu latach prac, wykonaniu koncepcji i opracowania projektu, bielski MZD ogłosił przetarg na budowę nowej łącznicy węzła Hulanka. Obecnie istniejący w tym miejscu układ komunikacyjny charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem dróg i ulic. Główną oś tworzy al. Andresa, która jest drogą dwujezdniową o czterech pasach ruchu, łącząc południowe i północne rejony miasta.

Z kolei ul. Piastowska posiada pojedynczą jezdnię i stanowi połączenie ronda Hulanka z centrum Bielska-Białej po stronie wschodniej. - Obie przedmiotowe drogi przecinają się na dwóch poziomach i nie mają bezpośredniego połączenia - czytamy w charakterystyce układu drogowego.

Przejazd samochodów pomiędzy Andersa a Piastowską odbywa się poprzez ul. Sobieskiego i Emilii Plater, które są wąskie, strome i mają niewielką przepustowość. Alternatywną możliwością przejazdu jest dojazd do Babiogórskiej, zawrócenie na węźle i powrót do Hulanki. W obecnym układzie komunikacyjnym brak jest tras objazdowych dla Andersa w przypadku konieczności awaryjnego zamknięcia tuneli. W takim przypadku połączenie poprzez ul. Sobieskiego do Piastowskiej jest niewystarczające.

Bez połączenia z ul. Bukową

Nowy łącznik o długości ponad 400 metrów rozpocznie się przed wlotem do tzw. zielonego tunelu i dalej prowadzony będzie równolegle do istniejącego układu drogowego w kierunku Hulanki. Droga jednokierunkowa będzie miała 5 m szerokości oraz chodnik dla pieszych. Nawierzchnia wykonana zostanie z mieszanki mineralno-bitumicznej, a chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej.

W ramach inwestycji między nową ulicą i istniejącym tunelem w ciągu Andersa zbudowany zostanie mur oporowy o długości 18-metrów. Planuje się instalację oświetlenia ulicznego, a także przebudowę rowów na całej długości opracowania wraz ze zmianą sposobu odwodnienia (w tym rozbiórkę przepustów) oraz wycinkę kolidujących drzew, krzewów oraz żywopłotów. Szacuje się, że inwestycja będzie kosztować ok. 3,8 mln zł.

Bartłomiej Kawalec

Foto: Marek Kocjan