Ze względu na trudną sytuację budżetową miasta modernizacja kąpieliska „Panorama” nie rozpocznie się w 2021 roku, a basen pozostanie zamknięty dłużej niż planowano, bo samorząd przynajmniej na razie zrezygnował z tej inwestycji - dowiedział się portal. W przyszłym roku na pewno rozpocznie się przebudowa placu Wojska Polskiego oraz budowa nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kwiatkowskiego.

W projekcie budżetu Bielska-Białej na 2021 rok na wydatki majątkowe przewidziano ponad 400 mln zł. Najbardziej kosztowne będzie dokończenie rozbudowy ul. Cieszyńskiej (48,1 mln zł) oraz Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego (63,8 mln zł). Wśród zaplanowanych inwestycji jest też rozbudowa systemu ITS (10,1 mln zł). Na walkę ze smogiem i likwidację pieców węglowych zapisano 10,5 mln zł (por. artykuł o budżecie na 2020 - Zapowiedź rekordowych inwestycji w Bielsku-Białej. Na basen też wystarczy).

Basen poczeka, wiadukt nie

Ze względu na trudną sytuację budżetową z planów wypadła zapowiadana od miesięcy modernizacja kąpieliska „Panorama”. W związku z pandemią koronawirusa władze Bielska-Białej w poszukiwaniu oszczędności postanowiły odłożyć w czasie remont basenu, który zamknięty został już na ten sezon wakacyjny. W kompleksie przy ul. Konopnickiej planowana była modernizacja niecki sportowej i rekreacyjnej. Powstać miała atrakcja dla najmłodszych - wodny plac zabaw na prawie 200 mkw. powierzchni (o fatalnym stanie technicznym i potrzebie gruntownej przebudowy pływalni piszemy w artykule Opustoszała Panorama czeka na ratunek. Pęknięta korona basenu ZDJĘCIA).

Zgodnie z projektem budżetu Bielska-Białej na 2021, w przyszłym roku rozpoczną się trzy inne zapowiadane inwestycje. Jedną z nich będzie rozbudowa ul. Kwiatkowskiego wraz z budową wiaduktu drogowego. Obecnie trwa opracowywanie projektu dla inwestycji, która w przyszłorocznym budżecie otrzymać ma finansowanie w kwocie 3,4 mln zł. Według planów, zadanie będzie realizowane do 2023 i kosztować ma ponad 38 mln zł (o złym stanie technicznym wiaduktu piszemy w artykule Na wiadukcie może dojść do tragedii. MZD i policja przerzucają się odpowiedzialnością).

Drugą od wielu lat wyczekiwaną inwestycją jest przebudowa placu Wojska Polskiego wraz z ul. Cyniarską. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-22. W przyszłorocznym budżecie zapisano na nią kwotę 1 mln zł, a rok później prace mają kosztować kolejne 6,8 mln zł (o tym projekcie piszemy obszernie w artykule Duże zmiany na placu Wojska Polskiego. Tylko u nas szczegółowy projekt modernizacji). Trzecią zapowiadaną inwestycją jest rozpoczęcie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W przyszłym roku na to zadanie wydatkowanych zostanie ponad 29 mln zł (łącznie do 2023 planuje się wydać ok. 54 mln zł).

Przedszkole w Hałcnowie, Dom Kultury w Straconce

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zakłada także szereg inwestycji w dziedzinie oświaty i kultury. 10 mln zł planuje się przeznaczyć na rozbudowę Przedszkola nr 4, ponad 6 mln zł kosztować ma termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Lompy i SP nr 20, 6 mln zł zapisano na budowę przedszkola w Hałcnowie, a 3 mln zł na rozbudowę Przedszkola nr 30. Rozpoczną się także długo wyczekiwane prace przy budowie Domu Kultury w Straconce (1,5 mln zł).

W 2021 miasto chce wydatkować środki uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 35 mln zł). Za te pieniądze realizowana będzie m.in. rozbudowa ul. Łowieckiej (9 mln zł w 2021 roku), budowa parkingu przy Lasku Bathelta (2,3 mln zł), przebudowa budynku przy ul. Stojałowskiego 32 (2,2 mln zł), a także modernizacja lub rozbudowa kilku ulic i placówek oświatowych.

Bartłomiej Kawalec