Ponad dwadzieścia podmiotów zgłosiło się do konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej basenu na os. Polskich Skrzydeł - ustalił portal. Inwestycję, której szacowany koszt może przekroczyć 60 mln zł zrealizuje spółka wodociągowa Aqua. Zgodnie z założeniami konkursu, na działce przy ul. Tańskiego postać ma kryta pływalnia z salami edukacyjnymi, lokalem gastronomicznym oraz parkingiem naziemnym i podziemnym.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Edukacji Ekologicznej „Aqua” przy ul. Tańskiego w Bielsku-Białej ogłoszono jeszcze w październiku. W ostatnich dniach spółka zakończyła nabór zgłoszeń podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Jak dowiedział się portal, zgłosiło się ponad dwadzieścia podmiotów.

Łaźnia piwna i parking podziemny

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem formy architektonicznej oraz rozwiązań funkcjonalno-użytkowych z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia. Park Edukacji Ekologicznej „Aqua” składać się ma m.in. z czterech sal edukacyjnych z holem wystawienniczym, kompleksu basenowego z niecką sportową (osiem torów i widownia), niecek do nauki pływania, rekreacyjnej, solankowej i dla niemowląt oraz zjeżdżalni.

Część rekreacyjna kompleksu na osiedlu Polskich Skrzydeł będzie wyposażona w saunę z lodopadem, grotę solną, łaźnię piwną oraz kawiarnię. Oprócz tego obiekt powinien dysponować lokalem gastronomicznym na sto osób. Całość obsługiwać ma parking podziemny i nadziemny na 300 miejsc wraz z myjnią samochodów w części podziemnej.

Termin składania prac upływa 20 stycznia 2021 roku. Każdą z nich oceni sąd konkursowy złożony z architektów, inżynierów oraz artysty plastyka. Wśród kryteriów oceny wymieniono m.in. jakość rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, efektywność energetyczną oraz walory architektoniczno-urbanistyczne. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 18 marca 2021.

Komunikat giełdowy spółki

Autor zwycięskiej koncepcji zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Laureat drugiej nagrody otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł, trzecie miejsce zostanie nagrodzone kwotą 10 tys. zł, a praca z wyróżnieniem kwotą 5 tys. zł.

Zgodnie z komunikatem giełdowym spółki Aqua, plan inwestycji na lata 2021-24 przewiduje nakłady w wysokości 61,2 mln zł na realizację Parku Edukacji Ekologicznej przy ul. Tańskiego. Na lata 2021-22 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji, a budowa rozpocząć się ma jeszcze w 2022 roku. Obiekt powinien być gotowy w 2024.

Bartłomiej Kawalec