W zakładzie radioterapii Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej trwają prace związane z poprawą skuteczność leczenia osób z chorobami nowotworowymi. W najbliższych dniach pracownia wznowi leczenie po kilkudniowej przerwie spowodowanej zmianą oprogramowania.

Po niedawnym uruchomieniu nowoczesnej pracowni brachyterapii, w BCO-SM rozpoczęła się modernizacja oprogramowania komputerowego. Systemy informatyczne służące do planowania leczenia tego typu są bardzo zaawansowane technologicznie, a prym w tej dziedzinie wiodą firmy z USA. Chcąc nadążyć za postępem, jaki ma miejsce w tej dziedzinie radioterapii, programy muszą być co kilka lat aktualizowane.

Instalowany w tej chwili w BCO-SM system jest jednym z najnowocześniejszych oprogramowań dostępnych na rynku. Pozwoli na realizację w miejskim szpitalu nowatorskich i wyjątkowo specjalistycznych technik radioterapii. - Zmiany usprawnią leczenie. Zakład będzie działał szybciej, ale na około tydzień należało wyłączyć całą aparaturę. Aby zmiany były jak najmniej uciążliwe dla naszych pacjentów, prace będą trwały także w weekend - powiedział portalowi Lech Wędrychowicz, dyrektor Bielskiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

Po kilku dniach przerwy pracownia w przyszłym tygodniu wznowi normalne działanie i leczenie pacjentów.

bak