W najbliższym czasie nie będzie rekonstrukcji mostu w ciągu ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej. Wczoraj otwarto jedyną ofertę, jaka wpłynęła w przetargu na tę inwestycję. Wykonawca zażądał blisko 480 tys. zł, a miasto na wykonanie i montaż konstrukcji planowało wydać 315 tys. zł.

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia na moście na ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej miały zostać zamontowane podświetlane, aluminiowe kratownice. Przetarg na wykonanie i montaż dwóch przęseł aluminiowych o długości 21 m, szerokości 0,70 m i wysokości 2,85 m, dzięki której architektura mostu nawiązywałaby do okresu międzywojennego, ogłoszony został kilka tygodni temu.

Wczoraj urzędnicy otworzyli jedyną ofertę, jaka wpłynęła w postępowaniu przetargowym. Opiewa ona na kwotę 479 tys. zł, tymczasem na tę inwestycję miasto przeznaczyło 315 tys. zł. Dlatego przetarg został unieważniony.

bak

Aktualizacja 23 listopada. Rekonstrukcja mostu jest nadal możliwa. Po unieważnieniu pierwszego przetargu Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił kolejny. Tym razem na oferty czeka do 7 grudnia br. Zgodnie z założeniami nowego przetargu, zamówienie ma być wykonane do 15 stycznia 2021. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą i przekazaniu terenu budowy.