Monitoring wizyjny w bielskiej Wapienicy będzie rozbudowany. Nowe kamery zostaną włączone w istniejący system poprzez budowaną w ramach modernizacji ul. Cieszyńskiej sieć szerokopasmową. Jeśli sygnał LTE będzie tam odpowiednio mocny, miejscowe tereny rekreacyjne będą dodatkowo monitorowane przy pomocy kamery mobilnej.

W rejonie Wapienicy pojawią się nowe kamery monitoringu, które poprawią poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. W przyszłym roku zamiast jak dotychczas dwóch będą tu działać cztery kamery zlokalizowane w rejonie przejścia podziemnego pod ul. Cieszyńską oraz Szkoły Podstawowej nr 32.

Dla rozszerzenia możliwości systemu monitoringu CCTV Bielska-Białej, Straż Miejska zaplanowała zakup kamery mobilnej. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą rozbudowy systemu, mobilna kamera zostanie dostarczona do 16 grudnia br. Pozwoli ona m.in. na monitorowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz terenów rekreacyjnych w jej okolicy. Umieszczenie mobilnego punktu monitoringu w tym rejonie będzie możliwe pod warunkiem, że występuje tam odpowiednio mocny i wydajny sygnał LTE.

bb

Foto: system monitoringu CCTV w siedzibie Straży Miejskiej, fot. UM Bielsko-Biała