O godzinie 12:00 na placu przed Domem Strażaka w Kaniowie zgromadziły się pododdziały Ochotniczej Straży Pożarnej. Razem z zaproszonymi gośćmi wszyscy wyruszyli do lokalnego kościoła na uroczystą mszę świętą, sprawowaną przez obecnego proboszcza księdza kanonika Jana Mamcarza,  a także byłego wieloletniego "szefa" parafii księdza kanonika Józefa Jaska.

Kontynuacja uroczystości miała miejsce przed Domem Strażaka. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt głos zabrał prezes OSP Kaniów druh Władysław Kóska i przywitał wszystkich przybyłych gości oraz przedstawił stuletnią historię istnienia w Kaniowie straży pożarnej. Następnie ksiądz Jan Mamcarz dokonał poświęcenia sztandaru OSP, a  prowadzący uroczystość druh Jacek Jonkisz odczytał Akt Nadania Sztandaru. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: posłanka Mirosława Nykiel, Czesław Kozak, Janusz Szczygłowski, Andrzej Płonka, Stefan Wodniak, Marek Pękala. Odczytano także życzenia, jakie przekazali: posłanka Małgorzata Handzlik, Zbigniew Meres, Zygmunt Łukaszczyk, Waldemar Pawlak.

Wręczone zostały także odznaczenia dla najlepszych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Kaniowa, Bestwiny, Bestwinki oraz Janowic. Jednostki z całej gminy otrzymały również profesjonalne zestawy do udzielania pomocy medycznej. Po części oficjalnej na kortach rekreacyjnych w Kaniowie odbyła się huczna zabawa do białego rana...

Grzegorz Wieczorek