Od 18 października w Domu Kultury Włókniarzy podziwiać będzie można fotografie Jolanty Rycerskej na wystawie „Bajki niczyje”.

Wernisaż wystawy odbędzie się w czwartek 18 października o godz. 18:00, prace będzie można podziwiać do 5 listopada.
Lena Wicherkiewicz o wystawie Jolanty Rycerskiej „BAJKI niczyje”:

Muszych pokoleń grobowiec na szybie, cmentarzyk zeszłego sezonu
Biec las, u źródła muzyka zamiera wachlarzem traw, drzew żywopłotem.
Szukać przejść w murze - przesmyku szczęścia, bramy prowincji przeszłej
W lalce bez twarzy - dzieciństwa wspomnienia, sztucznego kwiatu nostalgii.

„Bajki niczyje” to najnowszy projekt Jolanty Rycerskiej – poetycka, fotograficzna opowieść w ponad dwudziestu obrazach odnosząca się do snu, marzeń, przywołująca nieco zatarte już wspomnienia i ich związek z tym, co obecne. Właśnie ta szczególna relacyjność, sieć kruchych powiązań, przenikanie się pozornie odległych materii i stanów, czasów przeszłych i teraźniejszych, zbliżenie tego, co realne i wyobrażone decyduje o charakterze fotografii. Są one jak delikatne mosty przerzucone między odległymi sobie światami, ujawniającymi skryte, lecz odczuwalne więzi łączące naturę z wyobraźnią, ciało z przestrzenią, wspomnienie ze stanem tu i teraz. Pozbawiony chronologii i przyczynowo-skutkowego zakorzenienia cykl odczuwamy jako całość, spiętą formą, atmosferą i wewnętrznym znaczeniem. Powstał projekt otwarty, wieloznaczny, pełen subtelnych odniesień i aluzji, jednocześnie niepokojący, mroczny, wieczorny.