9 stycznia w Domu Kultury w Hałcnowie odbędzie się tradycyjny konkurs związany z czasem Bożego Narodzenia.

"XX Przegląd Kolęd i Pastorałek" rozpocznie się o godzinie 9.00. Do udziału w Przeglądzie zaproszeni zostali: soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumalne, kapele, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, rodziny oraz osoby niepełnosprawne.

Koncert galowy odbędzie się 31 stycznia.