Skuteczny sklep internetowy to taki, który sprzedaje! Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Co jednak należy zrobić, aby faktycznie stworzyć taki sklep? Jakie narzędzia i techniki zastosować, aby Twój e-biznes poszybował do góry? Na te pytania będzie można znaleźć odpowiedź podczas eventu "Upgrade Your Business vol. 31 E-commerce: Jak stworzyć sklep, który sprzedaje", który odbędzie się 15 stycznia o godzinie 18:00 w Klubokawiarni Aquarium.


Sekret skutecznej sprzedaży w e-biznesie pole­ga na tym, aby zaprojektować sklep internetowy z punk­tu widzenia kupu­ją­ce­go. Jednak naj­więk­szą trud­no­ścią jest to, że kupu­ją­cych są tysią­ce i każ­dy z nich jest inny. Na szczę­ście ist­nie­je wie­le spraw­dzo­nych prak­tyk, któ­re pomo­gą w tym zada­niu.

Na UYB-owej scenie wystąpią:
➡ Asia Brom, dzięki której będzie można poznać 10 pytań o UX, jakie nalezy zadać, by poprawić konwersję w swoim sklepie internetowym
➡ Bartek Tabak, który w swojej prezentacji "Wszyscy kupujemy oczami" skupi się na fotografii produktowej

Event jest darmowy dla pierwszych 30. osób. Pozostałe bilety za symboliczne 7 zł. Dochód z biletów w całości przeznaczony będzie na cele statutowe Fundacji Startup Podbeskidzie.

Organizatorzy:
Fundacja Startup Podbeskidzie oraz Agencja Rozwoju Regionalnego