Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił przetarg na wymianę części murawy na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Do wymiany murawy ma dojść w dniach 8-15 czerwca.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej, wykonanie usługi dotyczyć ma wymiany darni na powierzchni 1896 m² murawy stadionu tj. pole bramkowe od strony trybuny południowej - 15m x 25m = 375 m2, pole bramkowe od strony trybuny północnej - 15m x 25m = 375 m2, pole środkowe o średnicy 16m - 202 m2, pasy za obiema bramkami - 5,1 x 67,85m = 346 x 2 = 692 m2, pas za linią boczną - 2,4 x 105m = 252m2. Termin wykonania usługi 8-15 czerwca, a ponadto wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad ukorzenieniem się nowo ułożonej darni w terminie 3 tygodni od dnia ułożenia

W drugim etapie wykonawca wykonać ma pracę położenia nowej darni wraz z warstwą nośną w miejscu poszerzenia płyty boiska. Poszerzenie nastąpi od strony wschodniej na długości 115m i szerokości 8,4m. Termin wykonania: 29 czerwiec-3 lipiec.

db