Dzień otwarty w Bielskim Batalionie Desantowo-Szturmowym