Zabytek ziem bielskich

Zapraszamy na krótką wizytę w kościele św. Stanisława w Starym Bielsku. Kościół ten jest jednym z najstarszych zabytków Bielska-Białej.