Zmień zielony na plastikowy

3 tysiące bielszczan nie wymieniło jeszcze starego dowodu na nowy. Termin wymiany upływa w Prima Aprilis, ale niestety to nie żart.