Bielska Izba Handlu i Przemysłu działa już 20 lat. Uroczystości jubileuszowe odbędą się 27 października w BCK. Patronat honorowy nad imprezą objął m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, a nasz portal został jej patronem medialnym.

W tym roku 20-lecie działalności obchodzi Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, która kontynuuje tradycje działającej w latach międzywojennych i w pierwszych latach po wojnie Izby Przemysłowo-Handlowej. Jako samorząd gospodarczy, bielska RIHiP reprezentuje interesy firm członkowskich oraz świata biznesu oraz stara się inspirować nowe regulacje prawne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości w regionie. Izba gromadzi i udostępnia informacje gospodarcze, promuje przedsiębiorstwa i cały region, pomaga w pozyskiwaniu pomocy z funduszy Unii Europejskiej.
 
 - Nasze usługi oraz wieloletnie doświadczenie są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców - zapewnia Andrzej Gąsiorek, specjalista ds. informacji gospodarczej RIHiP.

Uroczystość obchodów XX-lecia odbędzie się 27 października w Bielskim Centrum Kultury.  Patronat honorowy nad jubileuszem objęli m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, posłowie do PE Małgorzata Handzlik i Jan Olbrycht, członek komisji d/s gospodarki i rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Mirosława Nykiel, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia Grażyna Staniszewska, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Ryszard Barcik, prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Andrzej Arendarski, kanclerz Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza Ewa Madoń oraz rektor Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza Jerzy Chrystowski.

mad