Rada Miejska przyjęła dziś uchwałę powołująca do życia spółkę akcyjną pod firmą Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe S.A. Udziałowcem większościowym spółki jest BBTS Bielsko-Biała.

Celem nowej spółki jest wspieranie i popularyzacja kultury fizycznej, w tym męskiej piłki siatkowej jako dyscypliny sportu. Gmina wniosła do spółki wkład finansowy w wysokości 1 tys. zł, dzięki czemu obejmie 1 proc. akcji. Pozostałe akcje są własnością Towarzystwa Sportowego BBTS (990 akcji po 100 zł każda).

W uchwale podkreślono, że w związku z ubieganiem się przez BBTS o licencję na grę w siatkarskiej ekstraklasie mężczyzn istnieje wymóg, by kluby uczestniczące w jej rozgrywkach posiadały status spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy spółki wyniesie 100 tys. zł.

rok