W Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała odbyła się dziś uroczystość oficjalnego oddania do eksploatacji nowego bloku ciepłowniczego 50 MW i 106 MW. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Jacek Krywult, którego w tym samym czasie oczekiwano na sesji Rady Miejskiej.

Jak poinformowała nas Marietta Stefaniak ze spółki Tauron, nowy blok ciepłowniczy jest  jednostką kogeneracyjną wybudowaną z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Charakteryzuje się wysokimi parametrami sprawnościowymi przy znacznie obniżonym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Realizacja Inwestycji o wartości ponad 617 mln zł rozpoczęła się pod koniec roku 2011. Blok ma kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej.

 - Elektrociepłownia pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na energię elektryczną oraz ciepło, dlatego moc bloku została zaprojektowana adekwatnie do lokalnych potrzeb - mówi Stanisław Tokarski, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Bielska elektrociepłownia, mimo że nieduża, jest teraz jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Nowy blok, to ?srebrny" wysoki  budynek od ul. Żywieckiej. Dodatkowo dla zaspokojenia szczytowych potrzeb ciepłowniczych zamontowano dwa kotły opalane olejem o łącznej mocy 80 MW. Najnowocześniejsza technologia zapewnia redukcję emisji dwutlenku węgla o 25 proc., 17-krotnie mniejsze zapylenie, 10-krotnie mniej tlenków siarki oraz znaczne zmniejszenie zużycia węgla.

Jak dowiedział się nasz portal, w najbliższych latach stare kominy będą prawdopodobnie wyburzone. W uroczystości otwarcia bloku ciepłowniczego wzięli udział m.in. prezes zarządu TAURON Polska Energia, Dariusz Lubera oraz prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Pod nieobecność prezydenta Rada Miejska przegłosowała zmiany w porządku obrad dzisiejszej sesji.

bb

Foto: Piotr Bieniecki