Bielsko-Biała jest ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce - wynika z opublikowanego właśnie raportu Najwyższej Izby Kontroli. W bielskim Ratuszu usłyszeliśmy, że nasze miasto już od wielu lat walczy z problemem niskiej emisji, ale zdaniem NIK, na znaczącą poprawę w najbliższym czasie się nie zanosi.

Kontrola obejmowała pięć województw charakteryzujących się najwyższym wskaźnikiem zanieczyszczeń powietrza. Trwała od marca do lipca 2014 roku, a badaniami objęto okres od początku 2008 roku. Głównym celem kontroli NIK była ocena działań podmiotów publicznych na rzecz poprawy jakości i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

Wysokie stężenie pyłu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa na stan zdrowia człowieka. Pyły zawieszone, w skład których mogę wchodzić substancje toksyczne, docierają do górnych dróg oddechowych i płuc. Powodują choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływają również na ośrodkowy układ nerwowy i układ rozrodczy. Mogą powodować choroby nowotworowe.

Opublikowany w ostatnich dniach raport NIK jest druzgocący dla stolicy Podbeskidzia. W zestawieniu miast najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym PM10, Bielsko-Biała (roczny poziom stężenia 36 µm/m3) znajduje się na ósmym miejscu. Wyprzedzają nas m.in. Kraków (64 µm/m3), Rybnik (54 µm/m3), Nowy Sącz (51 µm/m3), Zabrze (45 µm/m3), Katowice (42 µm/m3) oraz Gliwice (40 µm/m3).

Nieskuteczność działań administracji

NIK zwraca uwagę na nierealizowanie Programu Ochrony Powietrza lub nieosiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego przez Bielsko-Białą. - Nasze miasto już od wielu lat walczy z problemem niskiej emisji, będącym najważniejszym elementem wpływającym na zanieczyszczenie powietrza. Począwszy od 2007 roku udało się zlikwidować 1600 nieekologicznych, domowych kotłowni węglowych - argumentuje Tomasz Ficoń, rzecznik bielskiego Urzędu Miejskiego. Urzędnik dodaje, że w tym roku uda się dofinansować likwidację kolejnych stu kotłowni. - Przeznaczymy na to 600 tys. zł.

Rzecznik Ratusza przypomina, że dzięki trójstronnemu porozumieniu pomiędzy gminą, spółką Therma i Południowym Koncernem Energetycznym w mieście powstała jedna z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych elektrociepłowni w skali kraju. Ponadto w tym roku Urząd Miejski za kwotę 173 tys. zł dofinansuje montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych oraz zakupi system pomiaru i monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego "SANOA".

Według autorów raportu, w latach 2008-13 jakość powietrza na terenie województw objętych kontrolą nie uległa zdecydowanej poprawie. Świadczy to o nieskuteczności działań organów administracji w tym zakresie. W wielu strefach w dalszym ciągu znacznie przekraczane są standardy jakości powietrza, a dotychczasowe tempo i skala działań naprawczych nie dają wystarczających podstaw do prognozowania wyraźnej poprawy sytuacji w najbliższych latach.

Bartłomiej Kawalec