Narodowe Siły Zbrojne mają nowego członka. Legitymację tej formacji wręczono bielskiemu posłowi Stanisławowi Pięcie, który szanuje i podziwia NSZ za heroizm w walce z okupantem niemieckim, a później sowieckim. Formacja ta szczególnie zasłużyła się na Podbeskidziu. Zdaniem parlamentarzysty, za dzisiejsze ataki na NSZ odpowiedzialni są spadkobiercy PRL.

Informacja tylko z pozoru brzmi zaskakująco. Parlamentarzysta wyjaśnił nam, że do lasu się nie wybiera, wstąpił jedynie do stowarzyszenia skupiającego byłych żołnierzy NSZ, którego jest sympatykiem i przez które w roku 2012 został uhonorowany okolicznościowym medalem.

Legitymacja nr 49

Polityk PiS zapytany, za co konkretnie otrzymał legitymację i co sądzi o NSZ, powiedział: - Szanuję i podziwiam NSZ za heroizm w walce z okupantem niemieckim, a później sowieckim. Formacja ta szczególnie zasłużyła się na Podbeskidziu. Żołnierze VII Okręgu NSZ nie zostali pokonani w walce. Władza komunistyczna musiała odwołać się do prowokacji (operacja „Lawina”) i ohydnego mordu. W miarę możliwości staram się wspierać działalność kombatantów NSZ i środowiska skupionego wokół nich. Członkowie stowarzyszenia zaproponowali mi przystąpienie do organizacji. Wypełniłem deklarację i zostałem przyjęty. Przynależność do Związku Żołnierzy NSZ traktuję jako zaszczyt. Zdaję sobie sprawę, że temat NSZ wywołuje ataki spadkobierców PRL-u. Dla mnie sprawa jest jednoznaczna: to byli bohaterowie, którzy zasługują na szacunek. Przypomnę, że Sejm RP poprzedniej kadencji uhonorował NSZ specjalną uchwałą, przyjętą w 70. rocznicę powstania formacji.

NSZ i operacja „Lawina”

Narodowe Siły Zbrojne były konspiracyjną organizacją wojskową obozu narodowego działającą w latach 1942-1947. Licząca w szczytowym okresie rozwoju 75 tys. żołnierzy formacja walczyła z Niemcami, Gwardią Ludową, Armią Ludową i partyzantką radziecką. Po wojnie kontynuowała walkę z Armią Czerwoną i organami bezpieczeństwa Polski Ludowej.

Poseł Pięta wspomina o operacji „Lawina”. Prawdopodobnie w nocy z 25 na 26 września 1946 funkcjonariusze UB zwabili do podopolskiej wsi ok. 140 żołnierzy NSZ należących do działającego na Śląsku Cieszyńskim oddziału Bartka. Partyzantów rozbrojono i zamknięto w stodole, którą podpalono i wysadzono w powietrze. W tej sprawie katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi prokuratorskie śledztwo. Postepowanie do dnia dzisiejszego nie zostało zakończone.

Na temat roli, jaką w historii odegrały NSZ toczyły się i toczą gorące spory i polemiki. Przeciwnicy zarzucają organizacji antysemityzm, przypadki współpracy z hitlerowcami oraz prowadzenie bratobójczych walk z innymi polskimi formacjami partyzanckimi. Zwolennicy podkreślają natomiast nieugiętą wolę walki z obu okupantami: III Rzeszą i ZSRR.

Marek Żuliński

Na zdjęciu tytułowym: Stanisław Pięta jest znany ze swych wyrazistych poglądów, również w sprawach historycznych. W związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej stwierdził: - Jaruzelski jest agentem sowieckim i komunistycznym zbrodniarzem. Zdjęcie pochodzi z profilu posła na Facebooku.