Bielscy urzędnicy opracowują dokument dotyczący zasadności podjęcia działań zmierzających do ponownego uruchomienia linii kolejowej nr 190 w kierunku Cieszyna. W ostatnich tygodniach w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach spotkali się przedstawiciele samorządów z miejscowości położonych na tej trasie kolejowej. 

Do spotkania samorządowców doszło w lutym br. Uzgodniono wtedy, że trzeba wspólnie opracować materiały, które będą wskazywały na zasadność podjęcia działań zmierzających do ujęcia linii kolejowej nr 190 w dokumentach strategicznych województwa śląskiego. W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, którego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu, powiedziano portalowi, że trwają prace nad dokumentem, ale nie będzie on obejmował badań dotyczących zainteresowania potencjalnych pasażerów realizacją potrzeb przewozowych transportem szynowym na linii kolejowej nr 190.

Zdaniem bielskich urzędników, z powodu długotrwałego wyłączenia z eksploatacji linii nr 190 na odcinku Bielsko-Biała-Skoczów nie da się takich analiz przeprowadzić w sposób rzetelny. Nie jest bowiem możliwe przedstawienie poszczególnych składowych wpływających na decyzję o wyborze środka transportowego przez poszczególne grupy społeczne (m.in. ilość planowanych połączeń, czas przejazdu czy koszty przejazdu).

Dokument opracowywany w bielskim Ratuszu będzie obejmował kluczowe kwestie dotyczące potencjału, jaki poszczególne rejony komunikacyjne prezentują - m.in. stan skomunikowania, główne generatory ruchu (szkoły, zakłady pracy), potencjał demograficzny, liczba przewozów komunikacją autobusową oraz busową. Kiedy dokument trafi do Katowic? - Prace trwają. Urząd Marszałkowski nie narzucił w tej sprawie żadnych terminów - mówi Tomasz Ficoń, rzecznik UM.

bak