Pragniemy Bielska-Białej jako miejscowości, z którą warto wiązać swoją przyszłość, w której można znaleźć satysfakcjonującą pracę na godnych warunkach, a przedsiębiorcy uzyskają  obfite marże - twierdzą organizatorzy panelu. Zachęcamy Czytelników do udziału w dzisiejszym wydarzeniu!

W dniu 29 maja głosami katowickich radnych zawiązała się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jesteśmy świadkami początku jednoczenia się miast aglomeracji. Za cel powołania związku metropolitalnego przyjęto wzrost znaczenia społecznego i ekonomicznego centrum naszego województwa oraz poprawę atrakcyjności i jakości życia Ślązaków oraz Zagłębiaków.

Nam, mieszkańcom Bielska i Białej, wypada cieszyć się szczęściem katowiczan, sosnowiczan itd., ale pozostaje zadać pytanie, czy czeka nas - podobnie jak Częstochowę - dalsza marginalizacja w ramach województwa? Czy w województwie śląskim równomiernie będzie pulsować życie społeczne i ekonomiczne, a strategiczne decyzje na temat naszego regionu będą zapadać w Katowicach i Bielsku-Białej na partnerskich zasadach? Czy w globalnym świecie kapitał zauważy Bielsko-Białą jako coś w rodzaju satelitę względem centrum grawitacyjnego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?

Bielsko i Biała leżały kiedyś na trakcie cesarskim Wiedeń - Lwów. Teraz szlaki wędrówek kapitału oddalają się od naszego twincity. U zarania III Rzeczypospolitej dawne województwo bielskie dawało nadzieję na zintegrowanie potencjału społecznego Małopolan, Ślązaków oraz repatriantów i ich potomków, a jednocześnie na samorządne decydowanie o rozwoju regionu. Teraz musimy bronić się przed statusem politycznych i społecznych peryferii.

Dla wielu bolesnym jest kulturowe ignorowanie przez centrum województwa dziedzictwa małopolskiej Białej, wschodniej części powiatu bielskiego oraz Żywiecczyzny. Tymczasem nieco przewrotnie możemy powiedzieć, że kiedyś w Białej Krakowskiej mięliśmy stolicę Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a ściślej jej skonfederowanej części, czyli wolnej od ingerencji mocarstw ościennych.

Pragniemy Bielska-Białej jako miejscowości, z którą warto wiązać swoją przyszłość, w której można znaleźć satysfakcjonującą pracę na godnych warunkach, przedsiębiorcy uzyskają  obfite marże, młodzi ludzie z ufnością zakładają rodziny, a wszyscy bez względu na wiek doświadczają komfortu życia. Nie ma w nas zgody na peryferyjność Bielska-Białej. 

Problemom tym będzie poświęcony panel dyskusyjny pt. „Bielsko-Biała między Śląskiem a Małopolską”?, który odbędzie się 22 czerwca o godz. 18.00 w Galerii Wzgórze przy ul. Wzgórze 4 w Bielsku-Białej. Partnerem wydarzenia jest Młoda Prawica, a portal bielsko.biala.pl jest jego patronem medialnym. Więcej informacji o tej inicjatywie znajdziesz TUTAJ.

Janusz Buzek