Drogowcy lada moment zakończą prace przy budowie dwóch rond w rejonie wiaduktu nad drogą ekspresową S52. Najprawdopodobniej pod koniec wakacji rozpocznie się przebudowa ul. Międzyrzeckiej, która częściowo wyłączana będzie z ruchu. Postęp na placu budowy prezentujemy na zdjęciach wykonanych z powietrza. 

Najwyższe zaawansowanie robót występuje przy budowie dwóch rond w rejonie wiaduktu nad drogą ekspresową S52. Jak poinformowano portal w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej, w tych miejscach położona została już warstwa ścieralna nawierzchni drogi, co doskonale widać na zdjęciach z powietrza. Ze względu na parowanie asfaltu znaki poziome malowane będą dopiero za kilkanaście dni. Podobnie jak montaż barier energochłonnych, które muszą pojawić się przy skrzyżowaniu z ul. Rudawka ze względu na znaczące wyniesienie tarczy ronda. Więcej pracy pozostało do wykonania przy drugim rondzie, ale oba skrzyżowania powinny zostać oddane zgodnie z harmonogramem do końca lipca.

Bez przeszkód postępują roboty przy budowie tzw. "Nowo-Międzyrzeckiej" (według planów połączy ona Cieszyńską z ul. Zagajnik). Drogowcy ostatecznie nie będą musieli wywozić z placu budowy ponad 90 tys. m3 gruntu, który po uszlachetnieniu chemią budowlaną posłuży za podbudowę nasypu. W MZD przyznają, że pewne opóźnienia pojawiają się jedynie przy budowie trzyprzęsłowego wiaduktu nad wyłączoną z eksploatacji linią kolejową nr 190 z Bielska-Białej do Cieszyna. Mimo to, na obecnym etapie niezagrożony pozostaje termin oddania tej części inwestycji (do końca roku). 

Najprawdopodobniej jeszcze pod koniec wakacji wykonawca rozpocznie roboty związane z przebudowę istniejącej ul. Międzyrzeckiej. W pierwszej kolejności wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi od wybudowanego ronda z ul. Lodzina do Sobieskiego (według zapisów kontraktu przejezdność na tym fragmencie musi zostać osiągnięta w przeciągu 10 miesięcy od momentu rozpoczęcia prac, które wystartowały w kwietniu). W późniejszym terminie drogowcy wezmą się za fragment od Sobieskiego do Zagajnik.

Inwestycje realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i Eurovia. Ostatni etap zmodernizowanej Międzyrzeckiej powinien zostać oddany do użytku w listopadzie przyszłego roku. Inwestycja pochłonie ponad 27 mln zł.

Foto i film: AERRO

Bartłomiej Kawalec