Już wkrótce wiadomość SMS lub e-mail przypomni nam o zalegającej opłacie za użytkowanie wieczyste, zbliżającym się koncercie w Bielskim Centrum Kultury lub nadciągającej burzy. Urzędnicy rozpoczęli właśnie prace nad wdrożeniem teleinformatycznego systemu zgłoszeń dla mieszkańców Bielska-Białej.

Zespół do spraw wdrożenia teleinformatycznego systemu zgłoszeń powołał prezydent Jacek Krywult. W grupie kierowanej przez wiceprezydenta Przemysława Kamińskiego są m.in. naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego, dyrektor MZD oraz zastępca komendanta Straży Miejskiej.

SMS albo e-mail

Na czym polega teleinformatyczny system zgłoszeń dla mieszkańców Bielska-Białej? Jak wyjaśnia wiceprezydent Kamiński, system ma umożliwić masową wysyłkę wiadomości SMS lub e-mail z podziałem na trzy segmenty powiadomień:
- o charakterze urzędowym (terminach płatności lub zaległościach dotyczących podatków, dzierżawy, odpadów komunalnych czy zezwoleń),
- o wydarzeniach z życia miasta (zbliżający się koncert w Bielskim Centrum Kultury czy nadchodzący mecz drużyn sportowych),
- o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych spowodowanych np. gwałtowną burzą lub intensywnymi opadami śniegu.

Każdy zdecyduje o tym, jakie powiadomienia będą przychodziły na jego telefon. - O wszystkim decyduje mieszkaniec. Rejestr zostanie opracowany zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dlatego zgodę na formę kontaktu: telefonicznego lub mailowego oraz co do zakresu przesyłanych informacji będzie musiał wyrazić pisemne każdy mieszkaniec - tłumaczy wiceprezydent miasta.

Nie jesteśmy pionierami

System ma usprawnić pracę urzędu. Przemysław Kamiński podaje przykład wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste. - Wielu mieszkańców zapomina o opłacie. Urzędnik musi wtedy wystawić wezwanie i wysłać je listem poleconym, co generuje koszt w postaci kilku złotych. W nowym systemie mieszkaniec otrzyma SMS-a, który kosztuje 7-9 groszy. Po ponagleniu większość zapominających uiszcza opłatę, a my dopiero po zawężeniu grupy będziemy wysyłać wezwania tradycyjną pocztą - słyszymy.

Ile będzie kosztowało wdrożenie systemu teleinformatycznego? Okazuję się, że nie jest to duża inwestycja dla budżetu miasta. Łączne wydatki powinny się zamknąć w kwocie ok. 30 tys. zł. - Wdrożenie programu nastąpi do 6 października. Pierwsze SMS-y i e-maile będą sukcesywnie wysyłane do mieszkańców w miarę wzrostu popularności usługi już od początku października - dodaje Przemysław Kamiński.

Bielsko-Biała nie jest pionierem w zakresie tworzenia systemu powiadamiania mieszkańców. Podobne rozwiązania od dłuższego czasu stosują z powodzeniem inne polskie miasta. Sześć lat temu powiadomienia do mieszkańców zaczęło wysyłać miasto Toruń, od 2015 roku system działa w niewielkim, 19-tysięcznym Krasnystawie w województwie lubelskim oraz w Puławach. 

Bartłomiej Kawalec