Wspólne patrole są widoczne i reagują na przejawy naruszenia prawa - wynika z narady, która odbyła się w KMP w Bielsku-Białej. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze straży miejskich w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, straży gminnej w Wilkowicach oraz policjanci.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak w tym roku służby dyslokują swoich funkcjonariuszy do wspólnych działań. Jak wynika z corocznych analiz, wspólne patrole policji i straży miejskiej przynoszą wymierne efekty. Większa ich liczba na terenie miasta i powiatu przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Patrole są widoczne i reagują na przejawy naruszenia prawa.

Podczas odprawy omówiono m.in. zasady stałej wymiany informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Poruszono tematykę koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem wspólnego prowadzenia działań w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.

Policjanci i strażnicy omówili zasady współpracy obu formacji w zakresie szkoleń, które dotyczą głównie zagadnień związanych z zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego, wybranych problemów prewencji i ruchu drogowego oraz podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów.

bb

Foto: Policja