Czy na terenie miasta i gmin sąsiadujących z Bielskiem-Białą powstanie Kolej Aglomeracji Bielskiej? Nasz portal dotarł do opracowania będącego kolejną próbą wskrzeszenia linii kolejowej do Cieszyna. W dokumencie, który trafił już do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach znaleźć można założenia koncepcyjne uruchomienia połączeń na czterech kierunkach. Operatorem systemu mogłyby zostać Koleje Śląskie.

Założenia są częścią opracowania pt. „Linia kolejowa nr 190 Bielsko-Biała-Cieszyn istotnym elementem rozwoju Śląska Cieszyńskiego w ramach subregionu południowego województwa śląskiego”. Jak tłumaczy zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński, to „kolejna odsłona próby wskrzeszenia” linii kolejowej do Cieszyna. - Jest to ważny element wpływający na obniżenie niskiej emisji oraz gwarantujący zrównoważony rozwój szeroko rozumianego Podbeskidzia - dodaje.

Tory rdzewieją, perony niszczeją

Opracowanie zakłada wykorzystanie szlaków kolejowych przebiegających w układzie krzyżowym przez obszar Bielska-Białej w celu wzmocnienia oferty przewozowej transportem szynowym. Dyskusje na temat utworzenia kolei aglomeracyjnej dla miasta i gmin strefy podmiejskiej trwają od lat i nie mogą wyjść poza stadium teoretycznych rozważań.

Autorzy koncepcji podkreślają, iż przebieg linii kolejowej do Cieszyna na odcinku Bielsko-Biała-gminy sąsiadujące „predestynuje ją do przyszłej realizacji funkcji kolei aglomeracyjnej o znacznym potencjale pasażerskim”. - W wymiarze szerszym dla szynowej komunikacji zbiorowej zakłada się wykorzystanie linii kolejowych Bielska-Białej w układzie wschód-zachód (LK 190 - Skoczów/Cieszyn i LK 117 - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona/Kraków) i północ-południe (LK 139 Katowice-Zwardoń).

Założenia dotyczące KAB wpisują się w propozycje działań wynikających z „koncepcji rozwoju transportu miejskiego i regionalnego w województwie śląskim wykorzystującej zasady nowej kultury mobilności”. Autorzy opracowania piszą o poprawie dostępności przewozów kolejowych poprzez tworzenie komplementarnych powiązań transportu aglomeracyjnego oraz ruchu regionalnego.

Tu zatrzyma się kolej aglomeracji bielskiej?

Kierunek Skoczów/Cieszyn: Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Zachód - Bielsko-Biała Dolne Przedmieście (stacja nowoprojektowana) - Bielsko-Biała Górne - Bielsko-Biała Aleksandrowice - Bielsko-Biała Wapienica - Jaworze Jasienica Niecała (nowoprojektowana) - Jaworze Jasienica - Jasienica Strumieńska (nowoprojektowana) - Jasienica k. Bielska.

Kierunek Żywiec/Zwardoń: Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Teatr/Centrum (nowoprojektowana) - Bielsko-Biała Lipnik - Bielsko-Biała Gemini Park (nowoprojektowana) - Bielsko-Biała Leszczyny - Bielsko-Biała Mikuszowice - Wilkowice Bystra.

Kierunek Czechowice-Dziedzice/Pszczyna: Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Północ - Bielsko-Biała Komorowice - Czechowice-Dziedzice Południowe - Czechowice-Dziedzice Przystanek.

Kierunek Kęty/Andrychów/Wadowice: Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Wschód - Bielsko-Biała Krzemionki - Kozy - Kozy Zagroda.

Brak terminów i gwarancji finansowych

Funkcję operatora KAB mógłby pełnić wojewódzki przewoźnik kolejowy - Koleje Śląskie poprzez uruchomienie nowych połączeń pasażerskich (w kierunku Skoczów/Cieszyn) oraz ich skoordynowanie z aktualnymi rozkładami dla linii S5 (Katowice-Zwardoń) oraz Przewozów Regionalnych (POLREGIO) dla połączeń międzywojewódzkich (Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona/Kraków). Konieczne byłoby jednak ujednolicenie oferty taryfowo-biletowej.

- Niezbędna będzie również optymalizacja siatki połączeń oraz rozkładów autobusowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji Bielska-Białej dla zapewnienia skomunikowania obu środków transportu - twierdzą autorzy koncepcji.

W dokumencie nie pojawiają się jednak żadne terminy ani koszty realizacji projektu KAB. Przypuszczać można, że środki na inwestycję mogłyby pochodzić z kolejnej perspektywy finansowej UE. Komisja Europejska kładzie duży nacisk na inwestycje kolejowe. Pociąg jako środek transportu jest bardziej ekologiczny niż przewozy samochodowe.

Bartłomiej Kawalec