Dzięki tej inwestycji północna część Bielska-Białej zyska połączenie komunikacyjne z obwodnicą miasta. Koszt budowy ponad półkilometrowego odcinka nowej drogi oraz modernizacji sąsiednich ulic przekroczy 12 mln zł. Dzięki nowemu rondu „Nowohałcnowska” połączona zostanie z ul. Hałcnowska. Sprawdziliśmy, jak z powietrza wygląda zaawansowanie prac na placu budowy.

Zgodnie z planami MZD, tzw. Nowohałcnowska połączy węzeł „Rosta” na trasie S1 z ul. Hałcnowską. Nowa droga przebiegać będzie przez tereny rolnicze i nieużytki wzdłuż potoku Kromparek. W ramach inwestycji zbudowana zostanie droga jednojezdniowa (będzie można ją poszerzyć do dwóch pasów w obu kierunkach) o długości ok. 550 m i szerokości 7 m.

Bez sygnalizacji świetlnej

Do tzw. Nowohałcnowskiej dowiązana będzie w części zmodernizowana ul. Braterska. Plan przewiduje przebudowę ponad kilometrowego odcinka Bocznej oraz fragmentu Hałcnowskiej, z którą nowa droga zostanie połączona za pomocą skrzyżowania w formie ronda. W trakcie prac projektowych rozważano budowę w tym miejscu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, ale pomysł ostatecznie porzucono.

W przetargu na budowę tzw. Nowohałcnowskiej wpłynęły cztery oferty (najtańsza na kwotę 12,3 mln zł, a najdroższa na 17,4 mln zł). W lutym dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma Radex z Bielska-Białej (12,3 mln zł). Wykonawca zobowiązał się ukończyć inwestycję w ciągu 660 dni.

Raport z placu budowy

Jak poinformował portal Wojciech Dąbrowski, inspektor nadzoru inwestorskiego MZD w Bielsku-Białej, przy realizacji budowy tzw. Nowohałcnowskiej wykonano dotychczas dwa przepusty drogowe na potoku Kromparek oraz zbudowano 200-metrowy odcinek kanalizacji deszczowej. Podobne prace związane z budową kanalizacji deszczowej zrealizowano na ul. Braterskiej oraz Bocznej.

W ciągu budowanej tzw. Nowohałcnowskiej na odcinku ok. 200 metrów od węzła „Rosta” do ul. Bocznej wykonano konstrukcje drogową do warstwy ścieralnej bitumicznej wraz z elementami drogowymi (krawężniki), a na łączniku (ul. Boczna) - prace związane ze stabilizacją gruntu oraz z zabudową krawężników i dolną warstwą podbudowy. W tym rejonie przebudowano również sieci gazowe oraz energetyczne oświetlenia ulicznego.  

Bartłomiej Kawalec

Foto: Nad Dachami - usługi dronem Bielsko-Biała